Danskuddannelse

Er du ny i Danmark, har du mulighed for at modtage danskundervisning. Give-Grindsted Uddannelsescenter sikrer, at du får tilbudt den danskuddannelse, som passer bedst til dig – enten DU1, DU2 eller DU3. Læs mere om danskuddannelsesniveauerne her.

Formål

Danskuddannelsen har til formål at give dig de nødvendige forudsætninger for at klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark. Alle tre danskuddannelser er opdelt i 6 moduler, som afsluttes med en test. De første to moduler er tilrettelagt med særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber, så du hurtigt kan gøre dig forståelig på dansk. Se målene for hvert modul her.

Målgrupper

Danskuddannelse er et tilbud til alle nytilkomne voksne udlændinge, der har opholdstilladelse og fast, lovligt ophold i Danmark. Hvis du ikke bor i Billund Kommune og gerne vil gå på én af vores centre, skal du først kontakte dit lokale jobcenter og informere dem om, at du vil gå hos os.

Kom godt fra start

Før du starter din danskuddannelse hos GGUC, inviterer vi dig til en visitationssamtale for at finde ud af, hvilken af de tre danskuddannelser, der er den rigtige for dig, og på hvilket modul du skal starte. Du kan starte undervisningen umiddelbart herefter. Når du starter hos GGUC, vil du modtage al relevant information og vejledning om din danskuddannelse herunder om den tidsmæssige ramme for din undervisning, om modultest, prøver osv.

Hvor og hvornår?

Du kan lære dansk i GGUCs lokaler i Billund, Give og Grindsted. Vi har undervisning om formiddagen, eftermiddagen og om aftenen. 

Depositum

Depositum: Et depositum på 2.000 kr. skal betales inden kursusstart.
Depositum tilbagebetales kun, hvis du består dine moduler indenfor de nedenstående  tidsrammer. Hvis du ikke gør det, mister du dit depositum, og du skal betale et nyt for at fortsætte:

  • Modul 1: 6 måneder
  • Modul 2: 6 måneder
  • Modul 3: 7 måneder
  • Modul 4: 8 måneder
  • Modul 5: 9 måneder
  • Modul 6: 9 måneder

 

Din danskuddannelsesret gælder i 5 år, fra den dag du ankom i Danmark.