Skræddersyede løsninger til jeres behov

Vil du som arbejdsgiver støtte dine udenlandske medarbejdere i at lære dansk, så tilbyder GGUC skræddersyet danskundervisning til danske arbejdspladser. Vi har mange års erfaring både med holdundervisning og eneundervisning til udenlandske medarbejdere på alle niveauer.

Vi hjælper gerne med at afdække medarbejdernes sprogfærdigheder og udarbejder skræddersyede løsninger, som matcher virksomhedens og medarbejdernes behov.

Undervisning under Danskuddannelsesloven

I. Virksomhedshold (min. 8 deltagere):

Fordelen ved denne løsning er, at undervisningen er finansieret af kommunen. Vores undervisning er relateret til European Framework of References for Languages (CEFR). CEFR er udviklet af Europarådet til at beskrive indlæring af fremmedsprog i hele Europa samt at sikre klare retningslinjer for at vurdere sprogkvalifikationer. Vores undervisning er fleksibel og kan tilrettelægges præcis som virksomheden ønsker det. Undervisningen kan foregå i virksomhedens eller i sprogskolens lokaler, som ligger i Billund og Grindsted. Kurset kan have et bestemt fagligt indhold og opkvalificere til specifikke arbejdsfunktioner, hvis ønsket.

Skræddersyede kurser

Hvis virksomheden gerne vil undgå de krav, der er forbundet med danskuddannelsesloven, kan virksomheden vælge at investere i at opkvalificere medarbejdernes danskkundskaber via skræddersyede kurser. Som selvejet institution, har vi mulighed for at tilbyde holdundervisning tilpasset virksomhedens behov og drift. Ved denne løsning er der mulighed for at vælge korte eller lange kursusforløb, når det passer ind i driften. Tilbuddet er mere fleksibelt, idet der ikke er normeret tid til at gennemføre modulerne, således at medarbejderne kan koncentrere sig om deres arbejde i travle perioder, uden at miste deres danskuddannelsesret. Vi tilrettelægger forløb, der gør det nemt og enkelt at få netop den danskundervisning der ønskes. Kurset kan have et specifikt fagligt indhold og opkvalificere til specifikke arbejdsfunktioner.

Eneundervisning

Hvis virksomheden har en udenlandsk medarbejder, som skal lære dansk hurtigt og effektivt, så kan et målrettet forløb med eneundervisning være den rette løsning. Vi kan tilbyde undervisning på arbejdspladsen, i hjemmet eller i vores lokaler samt online-forløb for medarbejderen, præcis når det passer.

Tilbuddet er den rigtige løsning, hvis:

– Medarbejderen har et meget specifikt behov for læring – fx dansk i forhold til en faglig funktion.

– Medarbejderen har en brug for lynhurtigt at lære dansk – progressionen er langt hurtigere end ved holdundervisning.

– Medarbejderen har en omskiftelig og hektisk hverdag og kan ikke forpligte sig på faste mødegange på et hold.