STU på Kulmosegaard

På Kulmosegaard tilbyder vi STU forløb for dig, som har behov for at får afklaret dine personlige kompetencer og få styrket og forbedret dine muligheder på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker for fremtiden.

STU er en særlig tilrettelagt uddannelse for unge mellem 15 -25 år, der af forskellige årsager af (fysiske, psykiske eller andre) ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår. Det er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Uddannelsen består af:

  • En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
  • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
  • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads

Kig omkring i vores folder, der fortæller mere om hvad vi tilbyder på Kulmosegaard. Har du helt andre ønsker end dem vi beskriver i denne – eller har du spørgsmål til vores tilbud, er du mere end velkommen til at kontakte os.