Ordblindeundervisning

Omkring hver 5. dansker har svært ved at læse, skrive eller regne. OBU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der har behov for at afhjælpe eller  begrænse skriftsproglige vanskeligheder forbundet med ordblindhed.

Formålet er at udvikle deltagerens funktionelle læse-, skrive– og stavefærdigheder og færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler.

Undervisningen kan gøre det nemmere at følge anden undervisning, som fx Almen voksenuddannelse, AMU-kurser eller erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Undervisningen foregår på små hold, og bliver tilrettelagt ud fra den enkelte deltagers behov.

Sidsel Mørch Pedersen
Sidsel Mørch Pedersen