Privatundervisning

Er din danskuddannelsesret udløbet, dvs. at kommunen ikke længere vil dække udgifterne til din undervisning, har du mulighed for at deltage på sprogskolens hold mod egenbetaling.

Der er også mulighed for at modtage eneundervisning, som skræddersys efter dine behov. Undervisningen er fleksibel i forhold til både indhold, tid og sted. Vi kan tilbyde undervisning i skolens lokaler, hjemme hos dig eller online.

Kontakt sprogskolen for nærmere info