FVU-matematik

FVU-matematik er et gratis tilbud for dig, der ønsker at blive bedre til at regne og løse matematiske opgaver.

På FVU-Matematik arbejder du med at få en større forståelse for tal, blive bedre til at regne, og du lærer basale matematiske begreber.

  • Du arbejder med papirer fra banken, lønsedler, budget, e-boks mv.
  • Du lærer at forstå tal i aviser og tv
  • Du regner på tilbud og rabatter
  • Du bliver bedre til at hjælpe dine børn/børnebørn med matematik
  • Du bliver bedre til at regne på dit arbejde 

På alle forløb anvender vi de nyeste former for it-hjælpemidler, dvs. vi anvender bærbare computere, tablets/Ipads og smartphones/Iphones.

Vi sørger for, at du bliver klædt på til at anvende dine færdigheder i regning og matematik til også at kunne hjælpe dig selv som borger på nettet.

Trin

FVU-matematik er opdelt i 2 trin samt et start forløb for to-sprogede.

Hvert trin varer mellem 40 og 80 lektioner.

Du begynder på det trin, der passer til dit niveau.

Prøve

Gennemfører du minimum 85 procent af undervisningen på et trin, kan du få et bevis på din deltagelse.

Du kan også vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

Prøverne foregår så vidt muligt dér, hvor du har deltaget i undervisningen.

Sådan kommer du i gang med FVU-matematik

Inden du starter på et hold hos GGUC, inviterer vi dig til en visitationssamtale og en lille test, for at se om FVU-matematik er det rette tilbud til dig, og så du kan starte på det trin, hvor du vil få mest mulig udbytte.

Testen og samtalen tager mellem en halv time og to timer

Testen foregår på en computer og er gratis

Du kan tilmelde dig til samtale og test i Give eller Grindsted (se nedenfor)

Krav til tosprogede

Du skal kunne lidt dansk for at gå på FVU-matematik. Dit niveau skal ligge på A2+ i mundtlig dansk og A1 i skriftlig dansk. Det svarer til, at du har bestået Modul 3 på Danskuddannelse 3, Modul 4 på Danskuddannelse 2 eller har et tilsvarende niveau.

Vejlederen på GGUC hjælper dig med at afklare, om du kan nok dansk til at få udbytte af FVU-matematik.

Økonomi

Undervisningen er gratis.

Du kan søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), når du deltager i FVU i arbejdstiden.

Hvor og hvornår?

Du kan få undervisning i GGUC’s lokaler i Give og Grindsted eller på din virksomhed.

Tilmelding

Vi opretter løbende hold i FVU så ring og hør nærmere om tidspunkter og tilmelding.