Give Uddannelsescenter

Velkommen til VUC PDF Print E-mail

Kære kursist

Velkommen til kursusåret 2014/2015. Denne side giver dig information om VUC. I det daglige er du velkommen til at spørge lærere og kontorpersonale, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du kan forvente en solid faglig undervisning, der giver dig mulighed for at få de kompetencer, du har brug for efter VUC. Vi forventer til gengæld, at du er studieaktiv.

Vi håber, at du vil føle dig godt tilpas på VUC og dine hold.

På Give Uddannelsescenter ser vi mangfoldighed som en styrke. Derfor er vi glade for den forskellighed med henhold til fag, kursister, aldre og sprog, som du møder her.

Vi håber, du får et spændende og udviklende kursusår.

OM STUDIE- OG ORDENSREGLER

På VUC - Give Uddannelsescenter tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning.

STUDIEREGLER

Kursister på VUC skal være studieaktive ved at:

  • tage aktivt del i undervisningen og i de forskellige arbejdsformer, som anvendes
  • tage aktivt del i andre aktiviteter, som ligger inden for de normalt skemalagte timer

VUC registrerer om den enkelte kursist er studieaktiv. Det vil sige at alle former for fravær registreres løbende.

Hvis du modtager økonomisk støtte fra SU, SVU, Jobcenter eller kommune skal VUC meddele SU-styrelsen, Jobcenter eller kommunen, om du er studieaktiv.

Manglende aktivitet har konsekvenser for din støtte.

ORDENSREGLER

Give Uddannelsescenter og VUC ønsker at fastholde et godt studiemiljø, hvilket indebærer at:

  • vi respekterer hinanden   
  • man viser hensyn til andre ved brug af mobiltelefon
  • computere, IPADS, bøger og andet materiale, der stilles til rådighed på Uddannelsescentret, skal behandles omhyggeligt
  • alle rydder op efter sig, således at undervisningsrum, studieværksted og andre rum er klar til de næste brugere
  • rygning foregår uden for

Studieværkstedet

Lærerne på studieværkstedet vil kunne hjælpe dig med informationssøgning, vejledning i opgaveskrivning, lektiehjælp m.m..

Studieværkstedet er uden for den egentlige klasseundervisning og er åben alle fredage fra kl. 8.00 til 9.30

AVU-prøver og faglig evaluering

AVU-fagene afsluttes med skriftlige og/eller mundtlige prøver på G-niveau og på D-niveau. Du skal tilmelde dig prøven, før undervisningen slutter. Har du fulgt undervisningen i mindst 85 % af tiden, kan du få udstedt et deltagerbevis, hvis du ikke går til prøve.

På basis-, F- og E-niveau afsluttes fagene med faglig dokumentation, der evalueres af læreren.

Den faglige dokumentation kan være et eller flere skriftlige produkter, man har fremstillet i undervisningen, eller et mundtligt oplæg med udgangspunkt i et kort skriftligt oplæg.

 

 
You are here: